Werkwijze

KernMediation doet doorgaans eerst een korte telefonische intake. In dat gesprek wordt gekeken of er bereidheid is tot een mediationgesprek en wie er nodig zijn aan tafel om het conflict op te lossen.

 

Ook worden er afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid en de kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in de mediationovereenkomst, die bij het eerstvolgende gesprek door betrokkenen en de mediator wordt getekend.

 

U bepaalt zelf voor een belangrijk deel de inhoud en het tempo van de mediation. KernMediation hanteert een korte doorlooptijd. Gemiddeld komt dat neer op één tot drie gesprekken binnen een aantal weken of maanden. Soms zijn er meer gesprekken nodig zoals bij een samenwerkingsconflict.

 

Er is ruimte voor vertrouwelijke afzonderlijke gesprekken met de mediator, tussentijds of tijdens een mediationgesprek. Zonodig maakt KernMediation een vaststellings-overeenkomst waarin de oplossing wordt vastgelegd.

  • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
  • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
  • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
  • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
  • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
  • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©