Voorwaarden

Voorwaarde voor mediation is de bereidheid om met elkaar het gesprek aan te gaan en te zoeken naar een oplossing in wederzijds belang. Het gesprek in plaats van het gevecht. Belangen in plaats van standpunten. Het wederzijdse belang in plaats van je gelijk halen.

 

Het mediationproces is vertrouwelijk. Er wordt in een besloten sfeer met elkaar gesproken. Er kunnen afspraken op maat worden gemaakt over de vertrouwelijkheid als de voortgang van de mediation dit vraagt.

 

De gesprekken worden gevoerd op basis van vrijwilligheid. U hoeft nooit van tafel met een oplossing waar u niet achter staat. U heeft de oplossing in eigen hand en geeft hieraan vorm onder leiding van de mediator.

 

Vrijwilligheid is zeker geen vrijblijvendheid. Er wordt van u gevraagd dat u zich inspant om tot een oplossing te komen.

 

voorwaarden

  • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
  • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
  • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
  • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
  • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
  • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©