Kosten

KernMediation werkt op basis van een uurtarief. De hoogte van het uurtarief hangt af van het soort conflict en van de betrokken personen. KernMediation brengt geen algemene kantoorkosten in rekening. Reiskosten, een deel van de reistijd en eventuele locatiehuur (buiten Den Haag) worden wel in rekening gebracht. Over het tarief en de kosten worden van te voren heldere afspraken met u gemaakt, zodat u weet wat u kunt verwachten. De declaraties zijn inzichtelijk gespecificeerd.

 

De kosten van de mediation worden doorgaans gedeeld door de betrokkenen. U betaalt dan de helft.

 

Voor betrokkenen met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens biedt KernMediation de mogelijkheid om op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtshulp) te werken. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage.

 

kostem

  • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
  • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
  • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
  • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
  • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
  • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©