Wat is mediation?

Mensen willen graag invloed uitoefenen op de dingen die hen raken. Mediation biedt betrokkenen bij een conflict de mogelijkheid om hun eigen oplossing vorm te geven onder leiding van de mediator. Een oplossing op maat. Gebaseerd op de werkelijke belangen in plaats van op standpunten. In een vertrouwelijk proces waar ruimte is voor dat wat de betrokkenen bezighoudt. Betrokkenen hebben daarin een actieve rol. De mediator begeleidt en borgt het proces.

 

De mediator begeleidt in één of meer vertrouwelijke gesprekken de volgende stappen:

 

mirjam

  • verbeteren van de communicatie
  • verhelderen van het probleem
  • focussen op de betrokken belangen
  • onderhandelen over een oplossing.
  • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
  • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
  • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
  • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
  • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
  • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©