Zakelijk

Problemen met zakelijke partners, binnen uw organisatie of met de overheid kosten tijd en geld dat u liever besteedt aan ondernemen, aan de uitoefening van uw vak, aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

 

Mediation is bij uitstek geschikt voor het oplossen van conflicten in de zakelijke sfeer. Omdat u de oplossing graag in eigen hand houdt en behoefte heeft aan een praktische en informele insteek in een vertrouwelijke sfeer. Een oplossing op maat, in korte tijd tegen een betaalbare prijs. En niet te vergeten: omdat het behouden van zakelijke relaties voor u kostbaar is.

 

KernMediation heeft een brede ervaring met het oplossen van conflicten in de zakelijke sfeer op het gebied van:

 

 • samenwerkingsconflicten tussen zakelijke partners en binnen organisaties
 • relaties binnen en met raden van bestuur, raden van commissarissen, management, aandeelhouders
 • maatschapconflicten
 • franchiserelaties, concurrentieverhoudingen, splitsing bedrijf – aandelenwaardering
 • conflicten rond contracten en aansprakelijkheden
 • conflicten met de overheid
 • VvE: conflicten over onderhoud, schade, contract, overlast
 • conflicten in de gezondheidszorg binnen of tussen (academische) ziekenhuizen, zorginstellingen, overheden, organisaties, bedrijven en burgers

 

Wij begeleiden u graag bij het zoeken naar een voor u passende oplossing.

 

Andere werkgebieden: Arbeid en Samenwerking en Overheid.

 • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
 • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
 • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
 • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
 • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
 • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©