Overheid

Binnen de overheid groeit het besef dat een andere manier van omgaan met klachten en bezwaren niet alleen een belangrijke tijd- en geldbesparing oplevert, maar ook tot betere besluiten en meer tevreden burgers leidt. Mediation en conflictvaardigheden worden daarom steeds vaker toegepast voor het oplossen van conflicten met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Juist bij complexe problemen waarbij meerdere partijen en verschillende soorten belangen betrokken zijn, biedt mediation een prima setting voor de oplossing daarvan.

 

Ook in de interne verhoudingen binnen de overheid wordt mediation vaker ingezet om tot een oplossing te komen.

 

KernMediation heeft een brede ervaring met het oplossen van conflicten met de overheid. Zowel in de verhouding tussen overheden en bedrijven, organisaties en burgers, als binnen de overheid zelf. Voorbeelden zijn:

 

 • meerpartijdige conflicten tussen bedrijven, groepen burgers en de overheid rond bedrijfsvoering en vergunningen
 • conflicten in de gezondheidszorg binnen of tussen (academische) ziekenhuizen, zorginstellingen, overheden, organisaties, bedrijven en burgers
 • problemen rond vergunningen op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, leefomgeving en milieu
 • conflicten - meerpartijdig - rond waterbeheer tussen overheden, burgers en organisaties en bedrijven
 • bejegening door de overheid
 • samenwerkingsconflicten
 • ambtenarenzaken

 

Wij begeleiden u graag bij het zoeken naar een voor u passende oplossing.

 

Andere werkgebieden: Arbeid en Samenwerking en Zakelijk.

 

 • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
 • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
 • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
 • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
 • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
 • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©