Welkom

Er kan een moment zijn waarop u of uw organisatie behoefte heeft aan deskundige begeleiding bij het oplossen van een probleem. KernMediation biedt u graag die begeleiding.

 

KernMediation staat voor een effectieve, duurzame manier van conflictoplossing in een kort, overzichtelijk traject. Een benadering die de kern van het conflict helpt oplossen. Discreet en deskundig. De belangen van u en andere betrokkenen staan daarbij centraal. 

 

KernMediation is gespecialiseerd in conflictoplossing op de volgende gebieden:

  • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
  • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
  • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
  • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
  • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
  • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©