Voordelen

Onopgeloste conflicten en juridische procedures kosten veel tijd, geld en energie. Zij leggen beslag op menskracht en middelen. Vaak veel meer dan beseft wordt. Tijd en kosten zijn indirect of worden niet gemeten en zijn daardoor niet zichtbaar.

De oplossing die in procedures gevonden wordt is er doorgaans een van "winnen of verliezen", van "gelijk of ongelijk". De werkelijke belangen blijven daardoor onderbelicht en worden niet opgelost. Mogelijk met schade of verlies van de relatie tot gevolg.

 

Doeltreffend
Mediation is een eenvoudig en krachtig middel om tot de kern van het conflict door te dringen en tot een werkelijke oplossing te komen. In één gesprek is vaak al duidelijk waar de schoen wringt, welke belangen er spelen en of er bereidheid is om te zoeken naar een oplossing in wederzijds belang. Die oplossing is maatwerk en kan veel meer inhouden dan u van een rechter kunt verwachten.

 

Efficiënt
Kosten en tijdbeslag zijn overzichtelijk. Er gaat geen tijd en geld verloren aan formaliteiten en procedures. De kosten deelt u doorgaans met de andere betrokkenen. In de meeste gevallen wordt binnen drie gesprekken een oplossing gevonden waar partijen tevreden over zijn.

 

Structureel
Mediation kan naast een oplossing voor een concreet probleem ook zicht geven op meer structurele knelpunten binnen een organisatie. KernMediation denkt graag met u mee bij de aanpak van deze knelpunten.

  • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
  • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
  • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
  • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
  • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
  • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©