Arbeid en Samenwerking

Conflicten in de werksfeer grijpen diep in en kosten veel tijd, geld en energie.

 

Mediation is een doeltreffend en betaalbaar middel voor het oplossen van deze conflicten en wordt daarom steeds vaker toegepast. Bij samenwerkingsproblemen tussen werknemer en leidinggevende of binnen een team. In geval van ziekte of disfunctioneren of bij problemen rond een reorganisatie.

 

Ook arbo-diensten en reïntegratiebedrijven zijn steeds meer op mediation ingesteld, omdat daarmee op korte termijn een goede oplossing kan worden bereikt.

 

Mediation kan worden ingezet voor situaties waarin u met elkaar door wilt, maar ook in die gevallen waarin u goed afscheid wilt nemen. Mediation in een concreet geval kan ook meer structurele verbeterpunten binnen de organisatie signaleren en helpen oplossen.

 

KernMediation heeft een brede ervaring met het oplossen van arbeid- en samenwerkingsconflicten. Zowel in de private sector als bij de overheid, commercieel, non-profit, onderwijs, zorg.

 

Wij begeleiden u graag bij het zoeken naar een voor u passende oplossing.

 

Andere werkgebieden: Zakelijk en Overheid.

  • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
  • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
  • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
  • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
  • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
  • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©